Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm
Doc1 (1)
Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo QĐ số: 880/QĐ-SYT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang

I. CHỨC NĂNG

Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm Kiểm nghiệm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1. Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại nguyên phụ liệu, bao bì, thành phẩm của thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu hành, sử dụng do các cơ sở, sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng.

2. Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo sự phân công của Bộ Y tế; hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương và kiểm tra, đôn dốc thực hiện các tiêu chuẩn đó.

4. Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết những tranh chấp và khiếu nại về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.

5. Tập huấn, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm; Nghiên cứu khoa học và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
6. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo quy định của nhà nước.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

2. Quyền hạn

1. Lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất, bào chế, thu mua, phân phối, bảo quản và sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng khu vực nhà nước, tập thể hay tư nhân để kiểm nghiệm theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu cần thiết làm căn cứ để xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng như công thức, quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm, hồ sơ kiểm nghiệm.
3. Kết luận về tình trạng chất lượng mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do chính Trung tâm trực tiếp lấy mẫu hoặc do các cơ quan quản lý lấy mẫu theo đúng quy chế lấy mẫu kiểm tra của Bộ Y tế và có kiến nghị biện pháp xử lý.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức kiểm soát, kiểm nghiệm tuyến dưới về nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức kiểm soát, kiểm nghiệm tuyến dưới báo cáo tình hình, chất lượng các hoạt động chuyên môn kỹ thuật.

5. Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do các cơ sở chế biến, sản xuất, lưu hành, phân phối, bảo quản, sử dụng của nhà nước và tư nhân giửu tới.

6. Thực hiện thu, chi phí kiểm nghiệm và dịch vụ theo đúng quy định của Nhà nước.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây